Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf.776 69869

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Utføres på pasient

Analysemetode

Modifisert Ivy-metode

Klinisk

Indikasjoner

Kun indisert i blødningsutredninger (v/ anamnestisk økt blødningstendens/ hereditær blødningssykdom)

Referanseområde

140 - 540 s

Merknader

Blødningstid er en en foreldet analyse med stor analytisk usikkerhet. Blødningstid kan erstattes med mer spesifikke platefunksjonstester, som er manuelle og krevende analyser, og må avtales med laboratoriet.
I enkelte tilfeller (hematologisk utredning) kan blødningtid bestilles på dagtid etter spesial telefonavtale med laboratoriet

Referanser