Analysen

Alternativ navn

Syre/base status

NLK-kode

P-(vB) pH                                         NPU03995
P-(vB) pCO2                                    NPU10029
P-(vB) bikarbonat, aktuell                NPU14266
P-(vB) Base Excess                         NPU12521

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN Tromsø, Harstad og Narvik og pasientnært.

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Venøst fullblod på heparinisert blodgassprøyte

Prøvemengde

Sprøyte må fylles med minimum 0,7 ml og maksimum 1,5 ml.

Prøvetakning og prøvebehandling

Laboratoriet tilbyr venøs prøvetaking for blodgassanalyser.
Luftbobler må ventileres fra prøvematerialet umiddelbart. Bland sprøyten ved å snu den 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Må leveres til laboratoriet så snart som mulig etter prøvetaking

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Interferenser

Luft i prøven vil føre til kontaminering av prøvematerialet. Alle luftbobler må ventileres umiddelbart i henhold med gjeldende prosedyrer.
Overfylling (over 1,5 ml) vil føre til feil blandingsforhold med heparin i sprøyte.
Kalium kan bli falskt forhøyet ved hemolyse som følge av problematisk prøvetaking. Kontroller alltid med K svar fra laboratoriet.

Klinisk

Indikasjoner

Benyttes til diagnostikk og behandling av syre/base forstyrrelser

Referanseområde

P-(vB) pH                                         7,26 – 7,40
P-(vB) pCO2                                   5,5 – 9,0 kPa
P-(vB) bikarbonat, aktuell             22 – 26 mmol/L
P-(vB) Base Excess                        -3 – 3 mmol/L
P-Natrium (blodgass)                    137 - 145 mmol/L
P-Kalium (blodgass)                       3,5 - 4,4 mmol/L
P-Klorid (blodgass)                          98 - 107 mmol/L
P-Kalsium ion, fritt                        1,10 – 1,34 mmol/L
P(vB)-Glukose blodgass                 4,2 - 6,3 mmol/L
B-Hemoglobin (blodgass)      se Hemoglobin, blodgass
P(vB)-Laktat                                   0,7 – 2,0 mmol/L

Tolkning

En syre/base-forstyrrelse bedømmes ved først å vurdere pH, om det er acidemi eller alkalemi, deretter om det er den metabolske eller respiratoriske komponent som er årsaken til pH-forandringen, eventuelt begge, og til slutt se hvor stor grad av kompensasjon som er satt inn. Laboratoriedataene sammenholdes så med sykehistorie og objektive funn hos pasienten.
Elektrolytter analysert på blodgass bør alltid kontrolleres med laboratoriet.

VKa (analytisk variasjon)

Gjelder for Tromsø
pH                                         < 1%  ved nivå 7,37 
pCO2                                    < 6% ved nivå 9,5 kPa
bikarbonat, aktuell                Beregnet parameter
Base Excess (ecf)                Beregnet parameter
Natrium, blodgass                < 1% ved nivå 140 mmol/L
Kalium, blodgass                 < 1% ved nivå 4 mmol/L
Klorid, blodgass                  < 3 % ved nivå 98 mmol/L
Kalsium ion, fritt                  < 4 % ved nivå 1,05 mmol/L
Glukose, blodgass              < 3 % ved nivå 6 mmol/L
Hemoglobin, blodgass        < 1% ved nivå 13 g/dL
Laktat                                 < 3 % ved nivå 5 mmol/L

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

Blodgass