Analysen

Alternativ navn

Syre/base status

NLK-kode

P-(kB) pH                                         NPU12490
P-(kB) pCO2                                    NPU12481
P-(kB) bikarbonat, aktuell              NPU14264
P-(kB) Base Excess                        NPU12520

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, UNN Tromsø, Harstad og Narvik

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Kapillært fullblod på heparinisert kapillærrør

Prøvemengde

Kapillærrøret må fylles helt

Prøvetakning og prøvebehandling

Utføres av laboratoriepersonell internt på UNN
Unngå luftbobler i prøvematerialet. Bland kapillærrøret forsiktig etter prøvetaking.

Holdbarhet

Holdbar 10 minutter i romtemperatur, 30 minutter på is.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Benyttes til diagnostikk og behandling av syre/base forstyrrelser

Referanseområde

P-(kB) pH                                         7,35 – 7,45
P-(kB) pCO2                                    4,7 – 6,0 kPa
P-(kB) bikarbonat, aktuell           22 – 26 mmol/L
P-(kB) Base Excess                        -3 – 3 mmol/L

Tolkning

En syre/base-forstyrrelse bedømmes ved først å vurdere pH, om det er acidemi eller alkalemi, deretter om det er den metabolske eller respiratoriske komponent som er årsaken til pH-forandringen, eventuelt begge, og til slutt se hvor stor grad av kompensasjon som er satt inn. Laboratoriedataene sammenholdes så med sykehistorie og objektive funn hos pasienten.

VKa (analytisk variasjon)

Gjelder for Tromsø
pH                                         < 1%  ved nivå 7,37 
pCO2                                    < 6% ved nivå 9,5 kPa
bikarbonat, aktuell                Beregnet parameter
Base Excess (ecf)                  Beregnet parameter

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Brukerhåndbok klinisk kjemi, Stakkestad og Åsberg, Akademisk Forlag AS, ISBN 82-7868-032-9
ABL 800 Flex brukermanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com
ABL 800 Flex referansemanual (norsk) 24.11.2015, www.myradiometer.com

Annet

Fagområde

I Tromsø fagområdet Blodgass