Analysen

Alternativ navn

Hemo-Fec

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Feces, utstrykt på utlevert testmateriale (Hemo-Fec®)

Prøvemengde

Det bør tas dobbeltprøver på 3 ulike dager.

Prøvebehandling

Prøvetakingsforskriftene må følges nøye (de siste 4 dagene før prøvetaking og i hele prøvetakingsperioden må pasienten ikke spise matvarer som kan gi falsk positiv utslag).

Holdbarhet

Prøven er holdbar i 1uke.

Analysemetode

Hemo-Fec® testen er basert på hemoglobinets peroksydaseaktivitet, som i nærvær av perosksyder oksiderer tetrametyl-benzidin til kraftig fargede forbindelser. Visuell avlesning.

Klinisk

Referanseområde

Negativ

Tolkning

Hemo-Fec gir positivt utslag i 10-35 % av tilfellene med ca. 2 mL blod per 100 g feces og i 80-90 % av tilfellene med ca. 5 mL blod per 100 g feces. Generelt er testene av størst verdi ved diagnostikk av cancer proximalt i kolon, da disse kan være symptomfrie til langt ut i forløpet. Ved rektalcancer er testens sensitivitet for blødning mindre, trolig fordi innblanding av blodet i feces er ujevn.
Et annet problem ved diagnostikk av cancer coli er at ikke alle svulster blør. Av disse grunner kan det ikke gis sikre tall for testenes sensitivitet for cancer coli. Testene er av mindre verdi ved mistanke om canser i magesekken, dels fordi heller ikke disse svulstene blør og dels fordi mye av hemoglobinet blir nedbrutt under passasjen gjennom tarmen.

Referanser

Pakningsvedlegg for Hemo-Fec®
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Fagområde

Internfordeling og PNA.