Analysen

Alternativ navn

Konjugert bilirubin, Direktebilirubin, DBILI

NLK-kode

NPU01368

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 230 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 8 timer (12 timer hvis prøven er lysbeskyttet) på gelglass.
Tilsendte prøver må avpippeteres og lysbeskyttes.
Frosne prøver er holdbare i 14 dager.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Måleområde

Laveste analysesvar: < 2 µmol/L

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i stor grad
Ikterus: Påvirkes ikke
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

< 5 µmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 2,23 % ved 152 μmol/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Indikasjoner, tolkning og referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk kjemi