Analysen

Alternativ navn

Xanthochromi, spektrofotometri

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Spinalvæske for bestemmelse av bilirubin og protein
Til undersøkelsen trengs også blodprøve for bestemmelse av bilirubin og protein i serum.

Prøvemengde

1,5 ml

Prøvebehandling

Angi hastegrad for analysen.
Spinalvæske må sentrifugeres straks etter prøvetaking. (1250 g i 10 min, dvs samme som blodprøver).
Supernatanten avpipetteres og lysbeskyttes med aluminiumsfolie. Oppbevares mørkt og kjølig inntil analysering. Holdbar 1 uke i kjøleskap.

Spesielle forholdsregler

Internt for UNN:
Ta kontakt med rekvirent dersom hastegrad ikke er oppgitt. På dagtid kontaktes Seksjon 5 på tlf 26293. Hvis analysen må utføres utenom ordinær dagtid, ta kontakt med kvantiteringsbakvakt på tlf 97176519

Klinisk

Indikasjoner

Mistanke om subaraknoidal blødning. Det anbefales minimum 12 timer fra symptomdebut til spinalpunksjon. Tas prøven for tett opp mot symptomdebut, er det risiko for at bilirubin ennå ikke er dannet.

Referanseområde

Tekstet besvarelse

Annet

Fagområde

Flowcytometri