Analysen

NLK-kode

NPU19857

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, 9038 Tromsø.

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Prøvemengde

0.5 ml

Prøvebehandling

 Holdbar 1 uke i kjøleskap

Klinisk

Indikasjoner

- Monitorere utvikling av lymfoproliferative sykdommer
- Vurdere glomerulær nyrefunksjon i spesialtilfeller

Referanseområde

< 50 år: 1.2 - 2.5 mg/L
> 50 år: 1.4 - 3.2 mg/L

Tolkning

 Kan ikke brukes som screening

VKa (analytisk variasjon)

ca 10% i lavt område
ca 5% i høyt område

Annet

Fagområde

Protein