Analysen

Alternativ navn

BM- Jernfarging benmarg

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge 9038 Tromsø.
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Benmarg

Nødvendig prøvemengde

1 benmargsutstryk.

Prøvebehandling

Internt på UNN Tromsø: benmargsutstryket lufttørkes og leveres Laboratoriemedisin for farging snarest. Kort holdbarhet i ufiksert tilstand. Benmargsutstryket fikseres umiddelbart når det mottas.

Utenfor UNN Tromsø: Benmargsutstryket lufttørkes og fikseres i metanol i 30 minutter før forsendelse til Laboratoriemedisin. Farges på Laboratoriemedisin. Dersom det er ønskelig at benmargsutstryket skal vurderes av Hematolog ved UNN, må følgebrev (i papirform) være lagt ved. Brevet må inneholde kliniske opplysninger og problemstilling.
Benmargsutstrykene må merkes med pasientens navn, fødsels- og personnummer, ”BM” for benmarg, og dato. NB! Bruk blyant.

Forventet svartid

Analysen utføres etter avtale.

Interferenser

Ingen kjente

Klinisk

Indikasjoner

Vurdering av jerndepotene i benmargen.

Referanseområde

Ingen

Tolkning

Benmargsutstryk bedømmes og kommenteres individuelt

Annet

Fagområde

Hematologi