Analysen

Agens/analyser

Utføres som oppfølging av myelomatosepasienter dersom frie lette kjeder ( B J protein ) er påvist / klassifisert.

NLK-kode

NPU09106

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Døgnurin

Prøvemengde

10-20 ml

Prøvebehandling

Først: Morgenurin sendes til bestemmelse av Bence Jones protein og intakt M-komponent.

Samtidig: Startes urinsamling av døgnurin til kvantitering av total protein og Bence Jones protein.
Dersom svaret er positivt undersøkes døgnurinen.
Rekvirer kvantitering Bence Jones og totalprotein.
Husk å påføre samletid og mengde.

Forventet svartid

Analyseres en gang pr. uke

Klinisk

Indikasjoner

Frie lette immunglobulinkjeder (BJ-protein) kan opptre ved myelomatose. Light chain disease

Referanseområde

Tekstet besvarelse

Tolkning

Positive funn oppfattes som et dårlig prognostisk tegn.

Annet

Fagområde

Proteinlab