Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, UNN HF

Bilde

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-blod

Nødvendig prøvemengde

Venøs prøvetakning: 1mL.
Kapillær prøvetakning: Glasset skal fylles med mellom 250-500µL.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå langvarig stase, bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 5-10 ganger.

Holdbarhet

Holdbarhet 48 timer.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Inngår i differensialtelling av hvite blodlegemer

Referanseområde

<0,1 x109/L
0 - 1 %

Tolkning

Høyt antall basofile celler sees oftest som ledd i myeloproliferativ sykdom.

VKa (analytisk variasjon)

<5% gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Biologisk variasjon

Biologisk variasjon (intraindividuell) 28%

Referanser

Annet

Fagområde

Hematologi