Analysen

Agens/analyser

ASPI effekt test (respons til Acetylsalisylsyre preparater som Albyl E o.l)

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hirudin glass, fullblod

Nødvendig prøvemengde

Nødvendig prøvemengde 1,6 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles til merket for fullt glass.
Bland prøven ved å vende glasset rolig og forsiktig 180° 10 ganger.

Holdbar 2 timer, kan ikke fryses. Oppbevares i romtemperatur.
Testen kan ikke utføres hvis platetall < 50

Klinisk

Indikasjoner

Vurdere effekt av Acetylsalisylsyre preparater som Albyl E, Aspirin o.l. Testen påvirkes også av NSAIDs. Testen kan ikke brukes til å vurdere effekt av andre typer platehemmere.

Tolkning

Ved svar:
≥71 U:  «Normal trombocyttaggregering. Hvis pas. står på Albyl E, Aspirin eller andre acetylsalisylsyre preparater så betyr det ingen respons.»

 41-70 U: «Lett redusert trombocyttaggregering. Hvis pas. står på Albyl E, Aspirin eller andre acetylsalisylsyre preparater så betyr det svak respons».

Ved svar ≤40 «Lav trombocyttaggregering. Hvis pas. står på Albyl E, Aspirin eller andre acetylsalisylsyre preparater så betyr det god respons».

VKa (analytisk variasjon)

<10%