Analysen

Alternativ navn

Activated Partial Thromboplastin Time

NLK-kode

NPU01682

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge, Harstad og Narvik
 

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180°
4 ganger (CLSI H21-A5).
Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g, plasma avpipetteres.
Tilsendte prøver må være avpipettert og frosset.

Holdbarhet

Holdbar 4 timer på ubehandlet pasient og 2 timer ved heparinbehandling.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Monitorering av Heparin-behandling (nb. IKKE lavmolekylært Heparin). Blødningsutredning. DIC.

Referanseområde

30 - 42 s
Terapiområde: 2-4x utgangsverdien

Tolkning

Forlengelse av APTT gjenspeiler redusert koagulasjonsevne i den "interne " del av koagulasjons-systemet ; brukes hyppigst for kontroll av Heparin-behandling. Blødersykdommene (Hemofili A- og B) gir kraftig forlengelse
Andre antikoagulasjonsmidler som kan gi forlenget APTT er warfarin og direkte perorale antikoagulantia (dabigatran, rivaroxaban, apixaban), men APTT er ikke egnet til monitorering av disse. Lett økning av APTT kan sees i andre situasjoner, bl.a. under lavmolekylær heparin-behandling, og tilstedeværelse av fosfolipid-antistoffer. En svært sjelden, men alvorlig årsak til forlenget APTT er inhibitor (antistoff) mot koagulasjonsfaktor (hyppigst Faktor VIII).
Normal APTT kan sees ved mild faktormangel, ved von Willebrand sykdom og ved platedefekter.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser