APC-resistens

Fra 01.09.15 erstattes test for APC-resistens med faktor V Leiden mutasjon gentest.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018