Analysen

Alternativ navn

ATIII

NLK-kode

NPU18597

Analyseres ved

Laboratoriemedisin, Universitetssykehuset Nord-Norge,
9038 Tromsø. Medisinsk biokjemi, tlf.776 26725

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Na-Citrat plasma

Prøvemengde

1 ml

Prøvetakning og prøvebehandling

Glasset må fylles helt. Bland glasset umiddelbart ved å snu det forsiktig 180° 4 ganger (CLSI H21-A5).

Sentrifugeres straks i 15 min ved 2500 g. Sentrifugerte Na-citratglass holdbar 12 t i romtemperatur uten avpipettering Avpipettert plasma holdbar 48 timer i romtemperatur eller fryses

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Interferenser

Dabigatranbehandling kan gi falsk forhøyede/falsk normale svar.

Klinisk

Indikasjoner

Trombofili-utredning, pre-eklampsi, DIC

Referanseområde

80 - 120 %

Tolkning

Arvelig AT III – mangel innebærer sterkt økt risiko for utvikling av venøs trombose. Ervervet mangel sees ved pågående trombosering, og ved redusert leverfunksjon.
Ved mistanke om arvelig antitrombinmangel skal lave antitrombin verdier alltid kontrolleres i minst 2 prøver før arvelig antitrombinmangel diagnostiseres.

VKa (analytisk variasjon)

Ved ATIII > 50%: <5 %
Ved ATIII < 50%: <10 %

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert