Analysen

Agens/analyser

Antifisfolipid syndrom analysepakke inneholder en gruppe analyser for antistoff som gir økt risiko for venøse og arterielle tromboser og/eller svangerskapskomplikasjoner. 

Antifosfolipid syndrom analysepakken:
Lupus antikoagulant (DRVVT og SCT analysemetoder)
Kardiolipin-antistoffer (IgG, IgM, IgA)
Beta2-GPI-antistoffer   (IgG, IgM, IgA)

Dersom kun enkelte av disse analysene ønskes som oppfølging/kontroll føres disse opp på papirrekvisisjonen under  ”andre analyser” i stedet for å rekvirere hele analysepakken.

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvebehandling

Vennligst se informasjon om prøvetaking og holdbarhet tilknyttet til hver enkel analyse.

Klinisk

Merknader

Kliniske opplysninger og opplysninger om evt. antikoagulantia, som skal være påført rekvisisjonen, er vesentlig for utredningen!