Analysen

NLK-kode

NPU19965

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin

Holdbarhet

Ved pH < 7 i urin er U-amylase ustabil
Ved pH > 7 i urin er holdbarheten 2 dager ved 15-25 °C og 10 dager v/ 2-8 °C (1)

Måleområde

Laveste analysesvar: < 30 U/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Menn: 16-491 U/L
Kvinner: 21-447 U/L
Referanseområdene gjelder for spoturin.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 1,13 % ved 47 U/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

(1)Pakningsvedlegg for metoden, Roche
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk kjemi