Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Bilde

EDTA

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma (settes på isvann umiddelbart etter prøvetakning)

Prøvetakning og prøvebehandling

EDTA-røret skal fylles helt fullt (delvolumsglass kan benyttes, skal fylles opp til streken som indikerer fullt glass)Prøvetakning skal foregå i et lukket system, korken på EDTA-røret skal ikke tas av.
EDTA-røret settes umiddelbart på isvann etter prøvetakning, kjølesentrifugeres snarest, plasma avpippeteres og settes på isvann.

Holdbarhet

Ammoniakk er holdbar i EDTA-plasma inntil 2 timer når plasma oppbevares i 2-8 °C dersom GGT < 130 U/L.
I tilfeller hvor GGT > 130 U/L er plasma kun holdbar i inntil 30 minutter. EDTA-plasma er holdbar i 3 dager dersom prøven er frosset.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Spesielle forholdsregler

Prøven skal tas og analyseres av ikke-røykere i ett røykfritt miljø.
Pasienten må ikke røyke minst 2 timer før prøvetakning

Måleområde

Laveste analysesvar: < 20 μmol/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i stor grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Referanseområde

Voksne: < 35 μmol/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019: 4,28 % ved 57 μmol/L

Indikasjoner, tolkning og referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi