Analysen

Alternativ navn

Albumin i urin, mikroalbumin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø og Harstad, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Urin (morgen-, spot- eller samleurin)

Nødvendig prøvemengde

Det er ønskelig med 3 ml urin.
Hos spedbarn/barn er minimumsmengden 1 mL.

Prøvebehandling

Oppbevares kjølig.
NB: Urinen må ikke surgjøres.
For samleurin, se Samling av døgnurin.

Holdbarhet

ved 15-25 °C- 7 dager (1)
ved 2-8 °C - 7 dager (2)
frosset ved (-15) – (-25) °C- 6mnd (1)
Ferdig analyserte urinprøver oppbevares ved Laboratoriemedisin i 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 3 mg/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense

Klinisk

Referanseområde

Døgnurin (24t): < 20 mg/døgn
Morgenurin: < 2,5 mg/mmol kreatinin

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 4,25 % ved 67 mg/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Referanse til referanseområdene:
Pakningsvedlegg reagens, Roche Diagnostics
Hallan H, Romundstad S, Kvenild K, Holmen J. Microalbuminuria in diabetic and hypertensive patients and the general population--consequences of various diagnostic criteria--the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT). Scand J Urol Nephrol 2003;37:151-8. PubMed PMID: 12745725.


(1) Pakningsvedlegg reagens, Roche Diagnostics
(2) Bacheloroppgave, UNN, mai 2014
Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert i Tromsø

Fagområde

Klinisk kjemi