Analysen

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Universitetssykehuset Nord-Norge

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

0.5 ml

Prøvemateriale

Spinalvæske, tas fra siste glass dersom flere glass leveres.

Prøvebehandling

Sentrifugeres og avpipetteres før analysering. Holdbar 1 uke i kjøleskap

Klinisk

Indikasjoner

Liten medisinsk betydning i praksis. Kan gi en indikasjon på blod-hjerne barriere funksjon.

Referanseområde

100 - 300 mg/L

VKa (analytisk variasjon)

< 5 %