Analysen

Alternativ navn

Alanin aminotransferase, GPT

NLK-kode

NPU19651

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, Harstad og Narvik, Universitetssykehuset Nord-Norge

Bilde

Serumrør

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 235 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Holdbarhet

Serum er holdbart i 7 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Måleområde

Laveste analysesvar: < 5 U/L
Høyeste analysesvar: Ingen øvre grense
 

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i liten grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i moderat grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.
 

Klinisk

Referanseområde

Kjønn (K=kvinner, M=menn)

Alder

Referanseområde

K+M

0 – 4 år

8 – 45 U/L

K

5 – 6 år

8 – 32 U/L

K

7 – 8 år

8 – 35 U/L

K

9 – 17 år

8 – 32 U/L

M

5 – 8 år

8 – 28 U/L

M

9 – 13 år

8 – 37 U/L

M

14 – 17 år

8 – 47 U/L

K

18 år →

10 – 45 U/L

M

18 år →

10 – 70 U/L

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2019: 6,3 % ved 24 U/L, gjelder for Tromsø.
VKa for Harstad og Narvik kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Akkreditert i Tromsø og Narvik

Fagområde

Klinisk kjemi