Analysen

Agens/analyser

ADP platehemmer test (respons til ADP platehemmere: Plavix, Efient, Brilique, Ticlid).

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Hirudin glass, fullblod

Nødvendig prøvemengde

1,6 ml

Prøvebehandling

Glasset må fylles til merket for fullt glass.
Bland prøven ved å vende glasset rolig og forsiktig 180 °  10 ganger.

Holdbar 2 timer, kan ikke fryses. Oppbevares i romtemperatur.
Testen kan ikke utføres hvis platetall < 50

Klinisk

Indikasjoner

Vurdere effekt av ADP platehemmere (Plavix, Efient, Brilique, Ticlid ) hos hjertemedisinske og nevroradiologiske pasienter som får stenting. Testen kan ikke brukes til å vurdere effekt av andre typer platehemmere.

Tolkning

≥ 53 U: Normal trombocyttaggregering. Hvis pas. står på ADP hemmer så betyr det dårlig respons.
47-52: Redusert trombocyttaggregering. Svak respons til ADP hemmer.
<47: Lav trombocyttaggregering. Hvis pas. står på ADP hemmer så betyr det god respons.
<19: Veldig lav trombocyttaggregering. Hvis pas. står på ADP hemmer så betyr det sterk respons. Kliniske studier av 2533 PCI-pasienter viser økt risiko til blødning sammenlignet med anbefalt nivå av trombocyttaggregering 19-46 U.

VKa (analytisk variasjon)

<10%

Referanser

Sibbing D, et al. Platelet reactivity after clopidogrel treatment assessed with point-of-care analysis and early drug-eluting stent thrombosis. J Am Coll Cardiol. 2009; 53(10): 849-56.
Aradi D, et al. On behalf of the Tailored Antiplatelet Treatment Study Collaboration. Efficacy and safety of intensified antiplatelet therapy on the basis of platelet reactivity testing in patients after percutaneous coronary intervention: Systematic review and meta-analysis. Int J Cardiol 2013; 167: 2140–8.
Siller-Matula J, et al. Multiple electrode aggregometry predicts stent thrombosis better than the vasodilator-stimulated phosphoprotein phosphorylation assay. J Thromb Haemost 2009; 8: 351-9.
Müller-Schunk S, et al. Monitoring of Clopidogrel-Related Platelet Inhibition: Correlation of Nonresponse with Clinical Outcome in Supra-Aortic Stenting. AJNR 2008; 29: 786-91.