Analysen

Agens/analyser

Adrenocorticotropin

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

EDTA-plasma.
Bruk prekjølede prøveglass.

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal EDTA-glass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 250 μl plasma. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl.

Prøvetakning og prøvebehandling

Unngå stress under prøvetaking.
Settes umiddelbart på is, kjølesentrifugeres og fryses.
Sendes frosset.

Holdbarhet

Plasma er holdbart 4 uker ved -20 °C.
Prøvematerialet kastes 7 dager etter analysering.

Analyseringsintervall

Analyseres 2-3 ganger pr måned

Måleområde

Laveste analysesvar: < 5 ρg/mL
Høyeste analysesvar: > 2000 ρg/mL

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i moderat grad
Ikterus: Påvirkes i liten grad
Lipemi: Påvirkes i liten grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning av Cushings sykdom og Addisons sykdom.

Referanseområde

Morgenverdi: 7 – 63 ρg/mL

Tolkning

Prøveresultat må ses i sammenheng med samtidig rekvirert kortisolverdi.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2018 var 2,4 % ved nivå 46 pg/mL.
VKa ved andre nivå kan fås ved å kontakte Laboratoriemedisin.

Referanser

Annet

Akkreditering

Analysen er akkreditert

Fagområde

Hormon