Analysen

Alternativ navn

Activated Clotting Time

Analyseres ved

Pasientnært i Tromsø, UNN HF

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Fullblod, sprøyte uten tilsetning

Prøvemengde

ca. 50 µl

Prøvebehandling

Fullblod aspireres på sprøyte

Holdbarhet

Prøven må analyseres umiddelbart

Analyseringsintervall

Analyseres fortløpende

Klinisk

Indikasjoner

Overvåking av blodfortynningseffekt av heparin ved f. eks. ekstrakorporal sirkulasjon (ECLS/ECMO).

Tolkning

Prolongert ACT kan forårsakes av følgende faktorer: behandling med heparin, hypotermi, hypofibrinogenemi, faktormangel, hemodilusjon, aprotinin, trombocytopeni, blodplatesykdommer.

Referanser

Hattersley PG. Activated coagulation time of whole blood. Jama. 1966 May 2;196(5):436-40.
Finley A, Greenberg C. Review article: heparin sensitivity and resistance: management during cardiopulmonary bypass. Anesth Analg. 2013 Jun;116(6):1210-22.

Annet

Fagområde

Fagområdet Blodgass