Analysen

Alternativ navn

ACE

Analyseres ved

Laboratoriemedisin Tromsø, UNN HF

Bilde

SST

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Serum

Nødvendig prøvemengde

I utgangspunktet skal serumglass alltid fylles helt fullt i forbindelse med prøvetakning. Dersom dette ikke er mulig eller ønskelig (for eksempel ved vanskelig prøvetakning eller ved prøvetakning av spedbarn) trenger vi minimum 235 μl serum. Av dette utgjør dødvolumet (det volum analyseinstrumentet trenger pr prøveglass) 200 μl og vil være felles for alle analyser ved klinisk biokjemi.

Prøvebehandling

Serum er holdbart i 5 dager på gelglass.
Prøvematerialet kastes etter 7 dager.

Interferenser

Hemolyse: Påvirkes i stor grad (ved synlig hemolyse)
Ikterus: Påvirkes i moderat grad
Lipemi: Påvirkes i moderat grad
Laboratoriemedisin måler nevnte interferenser på alle prøver og seponerer analysen dersom interferensen er større enn fastsatte grenser.

Klinisk

Indikasjoner

Utredning ved mistanke om sarkoidose. Det er usikkert hvorvidt måling av p-ACE er nyttig for monitorering av sykdomsaktivitet.

Referanseområde

Voksne > 18 år: 20 - 70 U/L
Barn: 6 mndr-18 år: 29 – 112 U/L

Tolkning

Angiotensin converting enzyme (ACE) finnes i mange vev, men størstedelen stammer fra endotelcellene i lungenes kapillærer. Enzymet omdanner angiotensin I til angiotensin II og bradykinin til inaktive peptider. Granulomatøs betennelse i lungene vil ofte gi forhøyet s-ACE. Mest typisk dette er for sarkoidose.
Høye verdier sees ved aktiv sarkoidose. ACE er økt hos ca 60% av pasienter med sarkoidose. Enzymaktivitet korrelerer med sykdomsaktivitet. Økende s-ACE aktivitet er et tidlig varsel om sykdomsprogresjon og kan komme før progresjonen blir tydelig klinisk og røntgenologisk.
Hos gravide ses en økning av s-ACE i siste trimester. Forhøyet verdi kan ses ved en rekke andre sykdomstilstander som granulomatøse betennelser forårsaket av mykobakterier, HIV, sopp, spiroketer, ved diabetisk mikroangiopati, tyreotoksikose, alvorlig lungesvikt, Gaucher’s sykdom, allergisk alveolitt, lungefibrose, alkoholrelatert leversykdom, lepra.
Normale verdier utelukker ikke diagnosen sarkoidose. Ved malign sykdom i lungene finner man ofte s-ACE-verdier i nedre del av referanseområdet.
Lave verdier har ingen sikker patologisk betydning.

VKa (analytisk variasjon)

VKa for 2020: 3,33 % ved 48 U/L

Referanser

Annet

Fagområde

Klinisk kjemi