Analysen

Alternativ navn

5-hydroxyindoleddiksyre

Analyseres ved

Nordlandssykehuset Bodø, Molekylærbiologisk enhet Tlf. 75 57 83 50

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Døgnurin.
Ved anfall/forverring av flushing som gir mistanke om carcinoid tumor kan det tas spotprøve. Urinen kan samles og tas sammen med katekolaminer i urin.
Se labhandboka for Nordlandssykehuset Bodø

Prøvetakning og prøvebehandling

Se labhandboka for Nordlandssykehuset Bodø

Oppbevaring

Prøven fryses i påvente av forsendelse til Bodø
Sendes frosset fra Laboratoriemedisin, Tromsø 1 gang pr. uke, fortrinnsvis onsdager.