Ved spørsmål angående prøvesvar: 776 26 718.

Ved spørsmål angående russcreening: 776 26 286.

Ved spørsmål angående spesifikke farmakologiske analyser: 958 20 652.

Ved medisinskfaglige spørsmål angående klinisk farmakologi: 900 89 304.
Telefonen bemannes av klinisk farmakolog mandag-fredag kl. 09-15.