Kontakt oss:

Prøvesvar:
77 62 67 18

Russcreening:
77 62 62 86

Spesifikke farmakologiske analyser:
95 82 06 52

Medisinskfaglige spørsmål:
90 08 93 04