VRE står for vankomycinresistente enterokokker. Enterokokker finnes vanligvis i tarmen hos mennesker og kan i stor grad være resistent mot ulike typer antibiotika. Dersom bakterien i tillegg er resistent mot vankomycin, gir det en betydelig redusert mulighet for effektiv behandling av infeksjon. Derfor ønsker man å holde VRE utenfor norske helseinstitusjoner.

Indikasjon for screening ved UNN:

  • Alle pasienter som har vært innlagt eller vært til langvarig undersøkelse eller behandling ved helseinstitusjon utenfor Norge siste 12 måneder.
  • Alle pasienter som tidligere har vært bærer eller hatt infeksjon med VRE.
  • Pasienter som har vært innlagt ved en norsk helseinstitusjon med pågående VRE-utbrudd.

Prøvetakning og transport