Tuberkulose er en infeksjonssykdom som kan ramme mange organer. Den vanligste, og den eneste smittsomme formen er lungetuberkulose. Av dem som smittes med tuberkelbakterien vil kanskje opptil en tidel utvikle sykdom i løpet av livet.

Sykdommen kan forårsakes av mykobakteriearter som tilhører Mycobacterium tuberculosis-komplekset (M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum og M.microti). Nesten alle infeksjoner i Norge er forårsaket av M. tuberculosis. Reservoar for M. tuberculosis er mennesker.

Diagnostikk 

Blodtester

Immunologisk blodtest (interferon-gamma release assay, IGRA) er nå innført som en del av undersøkelsen for personer som utredes for latent infeksjon. IGRA- testene har høyere spesifisitet enn tuberkulintesten, og benyttes derfor som en bekreftende test hos personer med positiv tuberkulinreaksjon. Tilgjengelig blodtest ved UNN er QantiFERON TB Gold, som har egne prøvetakningsrør.
IGRA testen T-SPOT TB antas å være noe mer sensitiv, særlig hos immunsupprimerte. Denne kan være aktuell ved inkonklusive svar hos immunsupprimerte. Denne testen tilbys bare ved Referanselaboratoriet for mykobakterier ved Folkehelseinstituttet, vanligvis etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Egne prosedyrer for denne testen foreligger, og det må avtales direkte med folkehelseinstituttet.

Agenspåvisning

Ved direkte mikroskopi kan man påvise syrefaste staver, men denne testen skiller ikke M. tuberculosis fra andre mykobakteriearter. Prøven gir viktig informasjon om smittsomhet. Diagnosen tuberkuløs sykdom bekreftes ved dyrkning. En dyrkning er nødvendig for artsidentifikasjon og resistensbestemmeing av bakteriestammen. Dyrkning tar 2-6 uker.

PCR direkte på klinisk prøvemateriale fra luftveiene (og andre prøvematerialer) kan identifisere M. tuberculosis-komplekset slik at diagnosen er raskere, og nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes raskt. Testen er uegnet til å vurdere grad av smittsomhet, og kan også være positiv i lang tid etter vellykket behandling.

For mer detaljert informasjon henvises til Folkehelseinstituttets tuberkuloseveileder

Prøvetakning og transport