Alternativ diagnostikk ved alvorlig soppinfeksjon

Analysene utføres kun dersom korrekt indikasjon er angitt på rekvisisjonen.
Ved spørsmål kan vaktlege ved mikrobiologisk avdeling UNN kontaktes for diskusjon.

 

Metode

Materiale

Indikasjoner

Kommentarer

Soppinfeksjon, alle typer

pan-fungal PCR

steril væske, biopsi

Mistanke om alvorlig soppinfeksjon der andre metoder ikke har gitt resultat.

18S rDNA PCR, ITS2 PCR

Aspergillus

Aspergillus galactomannan

serum, BAL

Invasiv aspergillose

Foreløpig kun indisert for nøytropene paienter (hematologisk og intensiv avd) og etter avtale med laboratoriet

Konsentrasjoner må sammenliknes og prøver tas to ganger i uken. Ved økende konsentrasjon er infeksjon sannsynlig. Konsentrasjon minker ved effektiv behandling, men forblir høy ved behandling med echinocandiner.

Aspergillus
antistoff

serum

1. ABPA
allergisk bronchopulmonell aspergillose
2. aspergillom
IKKE indisert ved invasiv aspergillose.

1. ABPA diagnostiseres med pos prikktest for Aspergillus, pos RAST, høy total IgE og høy IgG.
2. Ved aspergillom er kun IgG høy (IgG1>IgG2).

Cryptococcus neoformans

antigen

spinalvæske
serum

Kryptokokkmeningitt

Sensitivitet >90% (høyere hos AIDS-pasienter). Kan være negativ opp til 10 d etter symptomdebut.

Pneumocystis jiroveci

PCR og immun-fluorescens

BAL

indusert sputum
ekspektorat / prøver fra øvre luftveier

Mistanke om pneumocystis pneumoni (PCP) hos immunsupprimerte pasienter med feber, respiratoriske symptomer og lungeforandringer i røntgenbilde

Høy sensitivitet i BAL. Negativ PCR i BAL utelukker PCP. PCR kan være positiv ved asymptomatisk kolonisering, men positiv immunfluorescens indiserer høyt antall organismer og sikrere diagnose.

Dimorfe sopp Blastomyces
Histoplasma
Coccidioides
Paracoccidioides

antistoff

serum

Endemisk soppinfeksjon

Lav sensitivitet. Histoplasma IgM kan være negativ opp til en måned etter sykdomsdebut. Det forekommer kryssreaksjoner mellom de ulike dimorfe soppene og med leishmaniasis.

 Prøvene analyseres hos OUS, Rikshospitalet og Dimorfe sopp hos Karolinska sjukhuset, Stockholm

Prøvetaking og transport