Vanligste agens

Chlamydia trachomatis

Neisseria gonorrhoeae – PCR

Neisseria gonorrhoeae – bakteriologisk dyrkning

Mycoplasma genitalium

Herpes simplex virus 1 og 2

Treponema pallidum (syfilis)

Trichomonas vaginalis

Ureaplasma urealyticum

 

Indikasjon for prøvetaking:

Symptomatiske pasienter

 • Uretritt, cervicitt: 
  • C trachomatis, M genitalium og N gonorrhoeae
 • Epidydimitt/prostatitt: 
  • C trachomatis, M genitalium, N gonorrhoeae.
  • Aerob dyrkning (E.coli og annen tarmflora).
 • Endometritt/salpingitt: 
  • C trachomatis, M genitalium, N gonorrhoeae.
  • Aerob og anaerob dyrkning - utføres kun på prøver tatt fra infeksjonsfokus, ikke på vaginalprøver. Disse vil bli avvist. Dette grunnet rik vekst av normalflora.

Asymptomatiske pasienter

 • Personer under 25 år etter hvert partnerskifte: C trachomatis
 • Forut for abort: C trachomatis. Eventuelt: M genitalium og N gonorrhoeae.
 • Høyt antall seksualpartnere eller annen årsak til økt risiko: C trachomatis, N gonorrhoeae samt serologisk testing for hepatitt B, HIV og syfilis
 • Smittesporing: Samme agens som index kasus

Det er normalt ikke indisert med screening av M genitalium hos asymptomatiske pasienter.

Prøvetaking og transport