Vanligste agens

Klinisk problemstilling

Infeksiøse agens som diagnostiseres ved generell bakteriologisk dyrkning (inkl gjærsopp)

Andre infeksiøse agens som kan vurderes

Artritt

 • Gule stafylokokker
 • Beta-hemolytiske streptokokker gruppe A, C, G (B hos barn)
 • Gonokokker
 • Gram negative stavbakterier inkl. Haemophilus
 • Ved mistanke om Borrelia, Brucella, reaktiv artritt eller viral etiologi anbefales serologisk undersøkelse. Evt leddvæske til PCR ved mistanke om artritt pga borreliose.
 • Ved granulomatøs artritt kan mykobakterie-dyrkning vurderes

Bursitt

 • Gule stafylokokker
 • Ved kronisk bursitt kan mykobakterie- eller muggsopp dyrkning vurderes

Osteomyelitt

 • Gule stafylokokker
 • Streptokokker, enterokokker, hemofilusarter
 • Gram negative stavbakterier
 • Mykobakterie dyrkningvurderes

Protese-infeksjoner

 • Gule stafylokokker
 • Hvitestafylokokker
 • Gram negative stavbakterier
 • Streptokokker og enterokokker
 • Anaerobe bakterier
 • Propionebacterium, corynebakterier og andre grampositive stavbakterier

 

Prøvetakning og transport.

 1. Versalovic (ed). Manual of Clinical Microbiology 10th Ed. ASM Press 2011.
 2. SMI. Referensmetodik för laboratoriediagnostik vid kliniskt mikrobiologiska laboratorier.  Bakteriologisk diagnostik av infektioner i hud, mjukdelar, skelett och inre organ. Accessed 26.06.2012