Vanligste agens 

S. pneumoniae, H. influenzae, M. pneumoniae, C. pneumoniae, B. pertussis(kikhoste), M. catarrhalis, Gr. A streptokokker (GAS), S. aureus, Gram negative staver, Influenza A/B, RS virus, Parainfluensa virus, Human metapneumovirus, Rhinovirus, Adenovirus, Coronavirus, Enterovirus. (Legionella)

Indikasjon for prøvetaking

Uspesifikk øvre luftveisinfeksjon:

  • Prøve dersom immunsvekket og/eller sykehusinnlagt.

 Tonsilitt:

  • Prøve dersom usikkerhet om bakteriell etiologi eller behandlingssvikt/residiv av primærbehandling.

 Sinusitt:

  • Prøve dersom en eller flere av kriteriene: Feber/allmennpåvirket, sterke smerter, purulent nesesekret.
  • Terapisvikt.

 Mellomørebetennelse:

  • Prøve dersom en eller flere av kriteriene: Høy feber/allmennpåvirket, purulent sekret, trommehinne-ruptur, pasientens alder under ett år.
  • Terapisvikt.

 Ytre øregangsbetennelse:

  • Prøve dersom residiv etter primærbehandling.

 Nedre luftveisinfeksjon:

  • Alltid prøve.

 Epiglottit:

  • Alltid prøve.

 Prøvetaking og transport