Infeksjoner i intravasale katetre

CVK, veneport og andre intravasale katetre

Vanligste agens

  • Hvite stafylokokker
  • Gule stafylokokker
  • Candida sp
  • Enterokokker
  • Gram negative staver

Indikasjon for prøvetakning:

Mistanke om kateterassosiert infeksjon.

Kateterspiss:

NB! Dyrkning av kateterspiss utføres IKKE rutinemessing ved fjerning av kateter, kun ved mistanke om kateterassosiert infeksjon.
Hvis det IKKE fremgår av kliniske opplysninger at det er slik mistanke, vil kateterspissen ikke bli dyrket.
Rekvirent får elektronisk svar om at prøven ikke er undersøkt. Kateterspissen oppbevares da i 7 dager i tilfelle det allikevel skulle være indikasjon for dyrkning.
Kateterspisser forurenses lett av hudflora, Et positivt dyrkningssvar hos pasient uten kliniske tegn på kateterassosiert infeksjon vil så godt som alltid skyldes forurensning. Selv ved slike kliniske tegn kan en positiv dyrkning skyldes forurensning.

 

Blodkultur:

Vanligvis vil man ved mistanke om kateterassosiert infeksjon også ta blodkultur fra perifer vene.
To sett tatt samtidig, men fra to ulike innstikk.

Hvis man ikke kan eller ønsker å fjerne kateteret, er det mulig å ta blodkultur via kateteret i tillegg til fra perifer vene. NB! Merk prøven om den er tatt fra kateter eller perifer vene. Blodkultur tatt via kateter vil lett forurenses med hudflora, slik at en positiv dyrkning må tolkes med forsiktighet. En negativ blodkultur tatt via kateter gjør det usannsynlig at pasienten har en kateterassosiert infeksjon, særlig hvis pasienten ikke samtidig står på antibiotika.

Prøvetakning, se Intravasalt kateter og Blodkultur.

Copyright © Universitetssykehuset  Nord-Norge HF 2018