ESBL er en forkortelse for extended spectrum betalaktamase. ESBL-holdige bakterier har resistensmekanismer som hemmer effekten av de vanligste brukte antibiotika. Man ønsker å holde ESBL-holdige bakterier ute av sykehus av den grunn. De vanligste ESBL-holdige bakterier i sykehus er gramnegative stavbakterier som E.coli og Klebsiella sp.

Indikasjon for screening ved UNN:

  • Alle pasienter som har vært innlagt eller vært til langvarig undersøkelse eller behandling ved helseinstitusjon utenfor Norge siste 12 måneder.
  • Alle pasienter som tidligere har vært bærer eller hatt infeksjon med ESBL-holdige bakterier.
  • Pasienter som har vært innlagt ved en norsk helseinstitusjon med pågående ESBL -utbrudd.

Prøvetakning og transport