Klinisk problemstilling

        Bakterier

        Virus

Overfladiske sårinfeksjoner

  • Gule stafylokokker
  • Beta-hemolytiske streptokokker gruppe A, C, G (B)
  • Pseudomonas aeruginosa

Dype-, kroniske- og postoperative sårinfeksjoner 

  • Samme som over. I tillegg er blandingsinfeksjoner hyppige.
  • Anaerobe bakterier

 

Dyre- og menneskebitt

  • Hund: Pasteurella multocida, Eikenella corrodens, Streptokokker, gule stafylokokker og anaerobe,Capnocytophaga canimorsus
  • Katt: P. multocida, Bartonella henselae, Streptokokker, gule stafylokokker og anaerobe, Capnocytophaga canimorsus
  • Menneske: Gule stafylokokker, Haemophilus, E. corrodens, Streptokokker og anaerobe.

 

Abscess avhengig av lokalisasjon

  • Aerobe-  og anaerobe bakterier, ofte blandingsinfeksjoner avhengig av prøvelokalisasjon.

 

Referanse: Versalovic (ed). Manual of Clinical Microbiology 10th Ed. ASM Press 2011.

Prøvetaking og transport