UTFYLLING AV REKVISISJON/REMISSE OG MERKING AV PRØVEGLASS TIL KLINISK PATOLOGI:

ALL TEKST SKAL SKRIVES TYDELIG PÅ REKVISISJON/REMISSE, GJERNE MASKINSKREVET.

REKVIRENTOPPLYSNINGER:
Sykehus:
Fullt navn på rekvirerende lege, avdeling/poliklinikk, sykehus, adresse og rekvirentkode.
Bruk etiketter med strekkode.

Legekontor:
Fullt navn på rekvirerende lege, navn på legekontor, adresse og rekvirentkode.

OBS! Hvis rekvirenten er medisinerstudent skal dette krysses av under rekvirentopplysninger, slik at prøven blir registrert på rett lege.

Pasientopplysninger:
Fullt og korrekt navn, fødselsnummer (11siffer), adresse og bostedskommune.

Inneliggende eller poliklinisk :
Kryss av på remissen om pasienten er inneliggende eller poliklinisk. Dette er viktig i forhold til registrering og fakturering.

Pakkeforløp:
Ved pakkeforløp krysses dette av på remissen og type pakkeforløp skal angis.

Kliniske opplysninger og sykehistorie:
Klinisk diagnose og diffensialdiagnoser.
Kortfattet og relevant sykehistorie.
Makroskopiske forandringer.

Ved spesielle prøver som lymfom, sarcom, frysesnitt, immunfluorescens, muskel etc. skal  dette merkes godt på rekvisisjon/remisse. Bruk en merketusj og marker over.

Dato og klokkeslett:
Fyll inn når prøven er tatt og klokkeslett.

Materialet består av:
Her skal antall glass angis (også hvis det bare er ett). Alle glassene som er med remissen skal ramses opp her med samme merking som på glass og med angivelse av lokalisasjon og innhold.
Det skal være samsvar mellom dette og det som står på glassene.

Fiksering (Hasteprøver som ikke er fiksert med Formaldehyd, Thinprep eller væskeprøver som ikke er fiksert med Etanol 50% må ankomme avdelingen i våre åpningstider som er hverdager 08.00-15.30, for at prøven ikke skal bli ødelagt)

Det skal være angitt om materialet er fiksert og hvordan.
- Formaldehyd
- McDowell
- Etanol 50%
- WEGF
- Natriumklorid
- Nedkjølt
-Lufttørket
-Sprayfix

Eksempel utfylling cytologisk- og histologisk remisse

Merking av glass (biopsi, væskebasert og cervixutsryk) :

Glassene skal merkes med:

Biopsi:
Fullt og korrekt navn.
Fødselsnummer (11 siffer)
Glassene skal merke med nummer, lokalisasjon og innhold.

Væskebasert cyt:
Fullt og korrekt navn.
Fødselsnummer (11 siffer)

Pleura-, ascites-, cytevæsker og andre væsker til cytologisk undersøkelse:
Fullt og korrekt navn.
Fødselsnummer (11 siffer)

Cervixutstryk cyt:
Merkes med fullt og korrekt navn og fødselsnummer (11siffer) Det skal skrives på med blyant på utstrykene.

NB!

Dobbelsjekk at korkene på glassene er skrudd ordentlig igjen, og at lokkene på bøttene er tette.
Ved lekkasje kan kvaliteten på preparatene blir dårlig.

Eksempel på merking av glass: