Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Ett glass med skrukork, 20 ml

Prøvemateriale

Midtstråleprøve. Morgenurin lite ønskelig pga celledegenerasjon.
Av spontanlatt urin bør det sendes inn prøver tatt ved to eller eller tre forskjellige miksjoner, hver med egen remisse.

Prøvebehandling

Glasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner må være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.
Ufiksert materiale oppbevares i kjøleskap

Fiksering

Like deler med 50% alkohol eller 1/3 med 70% alkohol.
Dersom prøven blir levert til laboratoriet samme dag som prøven blir tatt kan denne leveres ufiksert.

Transport

Legges i forsendelseshylse i konvolutt sammen med utfylt remisse.
Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologisk Anatomisk avd.
Kan leveres ekspedisjonen, Klinisk Patologi A7.1 UNN før kl. 15:00.

Klinisk

Indikasjoner

Tolkning av avstøtte celler fra urinveiene.

Tolkning

Normal, premalign eller malign.

Referanser

Kompendium, Klinisk Cytologi, R. Mecsei, Høgskolen i Sør-Trøndelag
ThinPrep, Non-Gyn Morphology, Cytyc, ThinPrep

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon.