Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Alt vev med cancerdiagnose.

Cancerresektat.
 

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn og rekvirentkode
  • Kliniske opplysninger
  • Hva prøvematerialet består av, og lokalisasjon

Fiksering

Skal ikke fikseres og leveres umiddelbart til avdelingen.

Transport

Ufiksert materiale til diagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager.
Dersom preparatet ankommer etter dette tidspunktet (15.00-22.00) fra mandag til fredag, må vakthavende lege kontaktes (tlf 91183569).
Avdelingen har vaktberedskap for mottak av prøver fram til kl 22.00 mandag til fredag. Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.

Klinisk

Indikasjoner

Påvist cancer.
 

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon