Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Tverrsnitt av begge tubae uterinae på separate glass som merkes spesfikt!
Resektatene bør være minst 1 cm lange.
Resektat tvers gjennom tubae uterinae på separate glass som merkes spesifikt!

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)
DET Å TRÅDMERKE ENE TUBA UTERINA OG HA BEGGE PÅ SAMME GLASS ER IKKE ØNSKELIG!

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Problemstilling med relevante kliniske opplysninger
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyakitg lokalisasjon:

Glass 1: Høyre tuba uterina.
Glass 2: Venstre tuba uterina.

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov
  • Prøvetakingstidspunkt

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Sterilisering

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon