Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Tumor med omliggende tonsillevev og/eller bløtvev.
Trådmerking eller korkmontert festet med nåler.
MERKINGEN MÅ VÆRE ENTYDIG (eksv tråd i en ende og på en side eller nåler med farge).
Spesielle strukturer SKAL trådmerkes.
Merkingen MÅ forklares på remissen, gjerne med figur.
TUMORENE MÅ IKKE SKJÆRES I.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Relevante kliniske opplysninger, særlig lokalisasjon (hvilken tonsille), varighet og arvgrensning og kliniske differensialdiagnoser.
 • Tråd- eller nålemerking skal nøyaktig beskrives (hva som er merket og orientering (cranialt/caudalt, medialt/lateralt etc).
  Bruk gjerne figur.
 • Prøvetakingstidspunkt
 • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

 • Fiksativ
 • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset has i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være fiksert i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00.

Klinisk

Indikasjoner

Hovedsakelig tumores eller tumorlignende lesjoner
MISTANKE OM LYMFOM – se prosedyrer for lymfom

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon