Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.
Thymus, evt biopsi herfra.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger, særlig blodverdier og kliniske differensialdiagnoser.
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass) og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Ferskt materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Materiale som skal til histologisk undersøkelse: Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ)
Materiale som skal til FLOW (immunfenotyping): Legges i eget glass i fysiologisk NaCl-løsning. 

Transport

Ufiksert materiale til lymfomdiagnostikk må ankomme Klinisk patologi mellom 08.00-15.00 hverdager, og innen 24 timer etter prøvetakning.
Såfremt man har sikret nok materiale til histologisk undersøkelse kan ufiksert materiale sendes rett til blodbanken for immunfenotyping. 
ETTER ORDINÆR ARBEIDSTID (08-15), I HELGER OG PÅ HELLIGDAGER skal materiale til immunfenotyping sendes direkte til flowlab, eventuelt via felles prøvemottak. 

Avtal overlevering til Blodbanken via følgende telefoner
    Flowlab:  77626290  eller 77626293
    Vakthavende bioingeniør flow: 97176519
    (Vakthavende lege flow: 97531752)
Ved tvil om nok materiale eller andre spesielle forhold kan ufiksert materiale mottas ved avdeling for patologi også utenfor ordinær arbeidstid. Dette må i så fall avtales med vakthavende lege på telefon 91183569.
Avdeling for patologi har vaktberedskap fram til kl 22.00 mandag til fredag.        Fra kl. 22.00 til 08.00 på hverdager, i helger og på helligdager er avdelingen stengt.

Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes med JETPAK til klinisk patologi og SKAL avtales på forhånd med avdelingen.
Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset has i transporthylse.
 

Klinisk

Indikasjoner

Thymom

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon