Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.
Thymus, evt biopsi herfra.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Relevante kliniske opplysninger, særlig blodverdier og kliniske differensialdiagnoser.
  • Prøvetakingstidspunkt
  • Hva prøvematerialet består av (antall glass) og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Ferskt materiale oppbevares i romtemperatur.
Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Thymus sendes fersk i fysiologisk NaCl-løsning til avdelingen, hvis ikke mulig fikseres den i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
FERSKT MATERIALE MÅ ANKOMME AVDELING FOR KLINISK PATOLOGI MELLOM KL 08-15 PÅ HVERDAGER. DERSOM ANDRE TIDSPUNKT SKAL DETTE AVTALES MED VAKTHAVENDE PATOLOG (91183569 eller sentralbord).
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Sendes med jet-pak. Avd for klinisk patologi SKAL informeres om når pakken kommer (77627200 dagtid, ellers vakthavende bioingeniør 91168072).
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Leveres umiddelbart til avd for klinisk patologi. Utenom kontortid skal det gjøres avtale med vakthavende patolog (91183569 eller sentralbord).

Klinisk

Indikasjoner

Thymom

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon