Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

16 dråper anbefales til cytologi.
Ved spørsmål om metastase til spinalvæske, sende i tillegg 10 dråper til lagine av koagel, dette kann immunfarges.

Merking av prøveglass

Glasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Like deler med 50% alkohol eller 1/3 med 70% alkohol.

Prøven kan leveres ufiksert maksimum 30 minutter etter prøvetaking pga dårlig holdbarhet av cellene.

Transport

Legges i konvolutt i forsendelseshylse sammen med utfylt remisse.

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologisk Anatomisk avd.

Kan leveres ekspedisjonen, Klinisk Patologi A7.1 UNN før kl. 15:00.

Klinisk

Indikasjoner

Tolkning av celler fra spinalkanalen.

Tolkning

Normal, premalign eller malign.

Referanser

Kompendium, Klinisk Cytologi, R. Mecsei, Høgskolen i Sør-Trøndelag

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon.