Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi
Cytologisk seksjon
Postboks 46
9038 Tromsø

Telefon 77 62 72 01,

Annet

Ekstrafelt

Sprayfiksering:
Kjøpes inn direkte fra ulike leverandører

Forsendelseshylse:Varenummer 201953
Kan bestilles Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Glass med skrukork 20ml: Varenummer 202025
Kan bestilles fra Forsyningsavdelingen,
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 UNN

Glass med fikseringsvæske for væskebasert cervixcytologi - ThinPrep:Varenummer 216675
Kan bestilles Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Børste og spatel for prøvetaking av væskebasert cervixcytologi - ThinPrep: Varenummer 216676
Kan bestilles Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Konvolutt for prøveforsendelse:Uten porto, varenummer 215941,Med porto inntil 350 gram, varenummer 203797
Kan bestilles Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Remisse CYTOLOGI- Universitetssykehuset Nord Norge:Varenummer 201733 a 100 stk
Kan bestilles Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Emballasje for 5 objektsglass:Varenummer 201950.
Kan bestilles Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø

Objektglass med mattert felt 76x26mm:Varenummer 201998.
Kjøpes inn direkte fra ulike leverandører, men kan også bestilles fra
Forsyningsavdelingen
Postboks 43
Sykehusveien 38
9038 Tromsø