Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi.

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Prostata med vesiculae seminales og eventuelle lymfeknuter
Preparatet skal:

 • Det skal settes et urinkateter gjennom uretra.
 • Preparatet skal om mulig tusjmerkes slik at høyre halvdel merks med blå tusj, venstre halvdel med grønn tusj og midtlinjen baktil med svart tusj.
 • Dersom vesiculae seminales ikke er med, skal basis og apex prostatae entydig orienteres.
 • Preparatet skal veies før fiksering.

PROSTATA SKAL IKKE GJENNOMSKJÆRES.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..).

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Relevante kliniske opplysninger (tumors lokalisasjon og utbredelse, kliniske differensialdiagnoser.
 • Merking skal nøyaktig beskrives (hva som er merket og orientering (cranialt/caudalt, medialt/lateralt etc).

Bruk gjerne figur.

 • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

 • Fiksativ
 • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov
 • Prøvetakingstidspunkt

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Tumor

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon.