Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Ett glass med skrukork, 20 ml.

Homogen væske.
Væskemengden vendes før den fylles i prøveglasset for å unngå bunnfall ved uttak av mer enn 20 ml.

Merking av prøveglass

Prøveglasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Ufiksert materiale oppbevares i kjøleskap.

Fiksering

Like deler med 50% alkohol eller 1/3 med 70% alkohol.

Dersom prøven blir levert til laboratoriet samme dag som den blir tatt kan den leveres ufiksert.
Dersom prøven leveres til Klinisk Patologi eller prøvemottak etter kl 15.00 må prøven være fiksert og opplysning om fiksering må da være påført prøveglasset.

Transport

Kontroller at korken på prøveglasset er godt skudd igjen.
Legges i konvolutt i transporthylse sammen med utfylt remisse.
Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.

Kan leveres ekspedisjonen, Klinisk Patologi A7.1 UNN før kl. 15:00.

Klinisk

Indikasjoner

Tolkning av avstøtte celler i de ulike væskene.

Tolkning

Normal, premalign eller malign.

Referanser

Kompendium, Klinisk Cytologi, R. Mecsei, Høgskolen i Sør-Trøndelag

ThinPrep, Non-Gyn Morphology, Cytyc, ThinPrep

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon.