Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi.

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Ett glass med skrukork, 20 ml.

Prøvemateriale

Homogen væske.
Væskemengden vendes før den fylles i prøveglasset for å unngå bunnfall ved uttak av mer enn 20 ml.

Merking av prøveglass

Glasset skal være merket med pasientens navn og fødselsnummer, 11 siffer.

Rekvisisjon

Prøver til cytologisk undersøkelse rekvireres på skjema merket Cytologi.
Alle rekvisisjoner skal være tydelig påført:

Pasientens navn
Adresse
Fødselsnummer (11 siffer)
Rekvirent og rekvirentkode
Prøvetakingstidspunkt.
Kliniske opplysninger må påføres rekvisisjonen i tillegg til avkrysninger.

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Ufiksert materiale oppbevares i kjøleskap.

Fiksering

Like deler med 50% alkohol eller 1/3 med 70% alkohol.

Dersom prøven blir levert til laboratoriet samme dag som den blir tatt kan den leveres ufiksert.
Dersom prøven leveres til Klinisk Patologi eller prøvemottak etter kl 15.00 må prøven være fiksert og opplysning om fiksering må da være påført prøveglasset.

Transport

Legges i konvolutt i forsendelseshylser sammen med utfylt remisse.

Sendes i konvolutt med påskrevet adresse til UNN.
Hvis forsendelseskonvolutt fra UNN benyttes, vennligst merk av for Patologisk Anatomisk avd.
Kan leveres ekspedisjonen, Klinisk Patologi A7.1 UNN før kl. 15:00.

Klinisk

Indikasjoner

Tolkning av avstøtte celler i de ulike væskene.

Tolkning

Normal, premalign eller malign.

Referanser

Kompendium, Klinisk Cytologi, R. Mecsei, Høgskolen i Sør-Trøndelag

ThinPrep, Non-Gyn Morphology, Cytyc, ThinPrep

Annet

Fagområde

Cytologisk seksjon.