Analysen

Analyseres ved

Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Diagnostisk klinikk/Klinisk patologi
Sykehusvegen 38
9038 Tromsø

Prøvebehandling

Prøvemateriale

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Hele/deler av pancreas med og uten omliggende strukturer og organer (milt, duodenum, ductus choledochus etc)
DUODENUM OG VENTRIKKEL KLIPPES OPP.
FØLGENDE STRUKTURER SKAL VÆRE ENTYDIG MERKET:

 • reseksjonsranden i pancreas caudalt.
 • retroperitoneale reseksjonsrand i pancreas tusjes.
 • reseksjonsrand i ductus choledochus trådmerkes
 • papilla Vateri trådmerkes

PREPARATET SKAL ENTYDIG VÆRE ORIENTERT FOR HVA SOM ER ANTERIORT/POSTERIORT OG CRANDIAL/CAUDALT.
TUMOR SKAL IKKE SKJÆRES I!
Merkingen MÅ forklares på remissen, gjerne med figur.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer).

Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og fødselsnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Relevante kliniske opplysninger, særlig lokalisasjon i pancreas og kliniske differensialdiagnoser.
 • Tråd- eller nålemerking skal nøyaktig beskrives (hva som er merket og orientering (cranialt/caudalt, anteriort/posteriort etc).
  Bruk gjerne figur.
 • Prøvetakingstidspunkt
 • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

 • Fiksativ
 • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev:fiksativ).
Tumorvevet skal IKKE gjennomskjæres før fiksering!

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset has i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være fiksert i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Fikseres i 4 % formaldehydløsning med fosfatbuffer og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00.

Klinisk

Indikasjoner

Tumores

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon