Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Hele ovariet med tuba uterina, evt med uterus og andre adnex. Lymfeknuter.
Tuba uterina merkes med tråd. Fremre mormunnsleppe merkes med tråd.
Det skal ikke skjæres i tumores før tidligst et døgn etter fiksering.
Dersom tumor er cystisk skal overflaten markeres.
Suspekte områder på overflaten bør markeres.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

  • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
  • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
  • Inneliggende eller poliklinisk pasient
  • Problemstilling med relevante kliniske opplysninger, beskrivelse, lokalisasjon og tentativ diagnose og eventuelle differensialdiagnoser.
  • Tråd- eller nålemerking skal nøyaktig beskrives (hva som ermerket og orientering (cranialt/caudalt, medialt/lateralt etc).

Bruk gjerne figur.

  • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

Glass 1: …….
Glass 2: …….

DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!

  • Fiksativ
  • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov
  • Prøvetakingstidspunkt

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres på korkplate i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).
Preparatet skal IKKE gjennomskjæres før fiksering.
Eventuelle lymfeknuter skal fikseres på EGWF.

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Tumores

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon