Analysen

Analyseres ved

Klinisk Patologi

Prøvebehandling

Prøvemateriale og prøvemengde

Aktuelt vev som ønskes undersøkt.

Prøvemateriale-preparatet skal være orientert

Øsofagus med eller uten del av ventrikkel
Øsofagus skal klippes opp og eventuelt innhold fjernes.
Preparatet skal entydig orienteres på korkplate.
Tumor skal merkes med tråd. Spesielt viktig er dette dersom tumor er strålt på forhånd.
Tumor skal ikke gjennomskjæres.
Eventuelle lymfeknuter skal haes på separate glass og lokalisasjon entydig angis.

Merking av prøveglass

Prøveglass(ene) merkes med pasientens navn, personnummer.
Prøveglass(ene) merkes med nummer (1…..)

Rekvisisjon

Bruk remisse for histologisk undersøkelse. Remissen må merkes med:

 • Pasientens navn og personnummer (11 siffer)
 • Rekvirentnavn, avdeling, rekvirentadresse og rekvirentkode
 • Inneliggende eller poliklinisk pasient
 • Relevante kliniske opplysninger, særlig lokalisasjon og avgrensning og kliniske differensialdiagnoser. Merking og hvordan preparatet er orientert (proximalt/distalt, etc) skal beskrives nøyaktig. Bruk gjerne figur.
 • Lymfeknuter på separate glass.
 • Hva prøvematerialet består av (antall glass), og nøyaktig lokalisasjon:

  Glass 1: …….
  Glass 2: …….

  DET MÅ VÆRE SAMSVAR MELLOM NUMMER OG TEKST PÅ GLASSENE
  ​OG DET SOM ER ANGITT I REMISSEN!
 • Fiksativ
 • Fyll ut feltet ”Spesielle ønsker” ved behov
 • Prøvetakingstidspunkt

Oppbevaring

Fiksert materiale oppbevares i romtemperatur.

Fiksering

Fikseres i formaldehyd oppløsning 4 % m/fosfatbuffer, mengde 1:10 (vev: formalin).

Transport

Kontroller at korken på prøveglass(ene) er godt skrudd igjen.
Prøveglasset haes i transporthylse.
Prøver tatt utenfor UNN, Tromsø: Store preparater skal være godt fiksert i formalin, og deretter pakket i vanntett beholder før forsendelse.
Prøver tatt på UNN, Tromsø: Formalinfikseres og leveres i ekspedisjonen på Klinisk Patologi, man-fre: 08.00 – 15.00

Klinisk

Indikasjoner

Tumor

Annet

Fagområde

Histologiske metoder og obduksjon